Demans Hasta Bakımı

HizmetlerimizDemans Hasta Bakımı

Demans Hasta Bakımı

Demans, zihinsel becerilerdeki bozulmanın bireyin mesleki ve sosyal etkinliklerini etkileyecek kadar ciddi olduğu bir sendromdur. Beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalıkların belirtileridir. Beyin hücrelerinin kaybı normalden daha hızlı olursa demans hastalığı ortaya çıkar.

Demanslı hasta bakımında temel hedeflerimiz: hastanın işlevselliğinin korunması, engellerinin azaltılması, dengenin sürdürülmesi için çevre ve ilişkilerin düzenlenmesi, hastalık nedeniyle oluşan kayıpların telafi edilmesi, hastanın bireyselliğini koruyacak ve yaşam kalitesini sürdürecek tedavi edici ortamın sağlanmasıdır. Bu konuda verdiğimiz hemşirelik ve bakım hizmetlerimizden bazıları; Kurumumuzun sağlık bakımı profesyonelleri, bakım ve tedavi yoluyla hastaların tedavilerinin yanı sıra, yaşam kalitelerini de yükseltmeyi hedeflemektedirler. Sürekli izlem ve tedavi odaklı bir yaklaşım sergilenir. Hastaların sağlıklı ve bağımsız davranış geliştirmesine olanak sağlanır. Demanslı bireyin boş zamanlarını değerlendirmek istediği aktiviteler konusunda hastaya destek olunur. Bu sayede hastanın sosyal etkileşimi sağlanır. Bu aktiviteler seçilirken hastanın sınırlılıkları göz önünde bulundurularak hedef odaklı bir yol izlenir. Hastanın kullanım alanları kaybedilen becerilerin desteklenmesini ve güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenir. Demanslı hasta bireyin davranışına en uygun bakımla, davranışa neden olan faktörlerin değiştirilmesi, bireyin güçlü yönlerinin artırılması ve sınırlılıklarının azaltılması hedeflenir. Beslenme konusunda kişiye özel diyetler uygulanır. Genel iyilik durumunun ve tedaviye cevabın sürekli olarak takibi ile hastanın daha etkili bir iyileşme süreci geçirmesi hedeflenir.

Demans Hasta Bakımı