KVKK

Kurumsal KVKK
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişilere birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Yine Kanun’un 13. Maddesi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Mustafa Kemal Mah. 2155 Cad. No:4 İç Kapı No:16 Çankaya Ankara adresine mukim Pınar Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede başvurunun yazılı yapılmak istenmesi halinde aşağıdaki formun doldurulması gerekmektedir. İlgili form;

Şirket'e iletilebilecektir.

Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebiniz yanıtlanacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında başvurunun teyit edilmesi ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla başvuru sahibinden başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.